พฤษภาคม 21, 2022

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร วุฒิม.6/ปวช สอบบรรจุเป็นนักเรียน จ่าอากาศ 505 อัตรา สมัครออน์ไลน์ ถึง 31 ม.ค. 2565

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร วุฒิม.6/ปวช สอบบรรจุเป็นนักเรียน จ่าอากาศ 505 อัตรา สมัครออน์ไลน์ ถึง 31 ม.ค. 2565

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร วุฒิม.6/ปวช สอบบรรจุเป็นนักเรียน จ่าอากาศ 505 อัตรา สมัครออน์ไลน์ ถึง 31 ม.ค. 2565

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 505 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

-กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 490 คน เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 11 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหาร ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดู , เหล่าทหารสารบรรณ, เหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารถ่ายรูป, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

-ลุ่มที่ 2 ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 15 คน เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

 

การรับสมัคร
สมัครทาง Internet เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครที่เว็บไซต์ http:/www.atts.ac.th และให้ผู้สมัครศึกษา ขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

 

 

-การสอบวิชาการ สอบในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งสถานที่สอบ ที่นั่งสอบ และเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ หมายเลข โทรศัพท์ 025345266 และ 025343763 หรือ กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 025343711 หรือ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 025343762 ในวันและเวลา ราชการ หรือ Internet : www.atts.ac.th และ facebook : รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

ขอขอบคุณ กองทัพอากาศ เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!