สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัคร 44 อัตรา เงินเดือน 13,800-19,500 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 44 อัตรา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำนวน 44 อัตรา ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คลิกดูรายละเอียด>>>

 

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 กลุ่มงานบริการ

1.1 พนักงานธุรการ

1.2 พนักงานพัสดุ

2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2.1 นักจัดการงานทั่วไป

 

 

2.2 นักวิชาการศึกษา

2.3 นักทรัพยากรบุคคล

2.4 นักวิชาการโลตทัศนศึกษา

2.5 นักวิชาการเผยแพร่

2.6 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

3.1 วิศวกรไฟฟ้า

3.2 นักวิชาการคอมหิวเตอร์

 

คลิกดูรายละเอียด>>>

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

-กลุ่มงานบริการ เดือนละ 13,800 บาท

– กลุ่มงานบริหารทั่วไป เดือนละ 18,000บาท

-กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ 19,500 บาท

 

 

โหลดรายละเอียดได้ที่>>>https://obec.thaijobjob.com/

 

การรับสมัคร วัน เวลา ในการรับสมัคร

-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

-ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

-ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)” เลือกตำแหน่งที่ต้องการ เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

 

ขอขอบคุณ สพฐ เรียบเรียง 2benews.com