กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร พนักงาน จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 11,280-18,000 บาท ตำแหน่งที่รับ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร พนักงาน จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 11,280-18,000 บาท ตำแหน่งที่รับ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร พนักงาน จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี เงินเดือน 11,280-18,000 บาท ตำแหน่งที่รับ

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เปิดรับ จำนวน 115 อัตรา รับสมัครวุฒิ ปวช-ป.ตรี  ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-ขื่อตำแหน่ง

1.1 นักจิตวิทยา ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 113 อัตรา

1.2 นักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 36 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

 

 

2) กลุ่มงานบริการ

– ชื่อตำแหน่ง

2.1 เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

 

การรับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ >>>http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์”

 

 

ขอขอบคุณ กรมราชทัณฑ์ เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!