สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6 ปวส ป.ตรี จำนวน 399 อัตรา วันนี้-15 สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6 ปวส ป.ตรี จำนวน 399 อัตรา วันนี้-15 สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6 ปวส ป.ตรี จำนวน 399 อัตรา วันนี้-15 สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการ คอมพิวตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน (อายุรเวท) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และโภชนากรปฏิบัติงาน

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

– ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 136 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา

– ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 23 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 53 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) 7 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท) 1 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 63 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 32 อัตรา

– ตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา

 

 

การรับสมัครสอบ

– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเลือกตำแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และอัปโหลด (Upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว

 

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียบเรียง 2benews.com