ยันต์เกราะเพชร พุทธคุณ เสริมบารมี หนุนดวงการเงินการงาน

ยันต์ หมายถึงลายเส้นที่เขียนไขว้กันไปมาตามแบบแผนลงอักขระเพื่อให้เกิดความขลัง การเป่ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปานวัดบางโคนมท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าท่านได้เรียนมาจากอาจารย์แจงซึ่งเป็นฆราวาส ชาวสวรรคโลก จากตำราของอาจารย์พระร่วง แต่ผู้ที่จะทำการเป่ายันต์เกราะเพชร ได้นั้นต้องมีศีลบริสุทธิ์และมีฌานแกร่งกล้า จึงจะทำให้ยันนั้นเข้าไปสถิตอยู่ในตัวของผู้ที่ต้องการได้

ยันต์เกราะเพชร ได้มาจากการเขียนบทพระพุทธคุณห้องต้นก็คือคาถาพระอิติปิโสภะคะวา จนถึงพุทโธภะคะวาตินั่นเอง หรือเรียกว่าพระอิติปิโส 8 ทิศ รูปแบบและพระคาถา ยันต์เกราะเพชร ท่องดังนี้

  1. อิระชา คะตะระสา
  2. ติหังจะโต โรถินัง
  3. ปิสัมระโล ปุสัตพุท
  4. โสมาณะ กะริถาโธ
  5. พระสัมสัมวิ สะเทภะ
  6. คะพุทปันทู ทัมมวะคะ
  7. วาโธโนอะ มะมะวา
  8. อะวิสุ นุสานุส ติ

อานุภาพพุทธคุณพระคาถายันต์เกราะเพชร ทั้งแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี คุ้มกันอันตราย ป้องกันสรรพอันตรายที่บุคคลทั้งหลายทำมาด้วย วิชาการต่างๆ เวลากลางคืนก่อนนอนให้ท่องพระคาถานี้ตามกำลังวันแล้วตั้งจิตให้นิ่งและให้เป็นวงรอบเขตบ้านหรือสถานที่พักแรมจะป้องกันภัยได้ทุกเสาร์อาทิตย์ ศัตรูโจมตีโจม ก็ให้รู้สึกตัวก่อน ป้องกันได้ทัน และ อีกทั้ง ผ้ายันต์ของหลวงพ่อปานก็มียันต์เกราะเพชร ตะกรุดเป็นแผ่นทองแดง สามารถนำมาติดที่ ประตู หน้าต่าง ป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้าน หรืออีกแบบ นำตะกรุดแผ่น มาม้วนเป็นโรล ใส่กรอบเอาไว้ห้อยคอติดตัวก็ได้ครับ

คาถาพระปัจเจกะโพธิ์โปรดสัตว์ หรือ คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ก่อนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นจึงกล่าว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่าครั้งเดียว)

จากนั้นจึงเริ่มสวด พระคาถา ว่า

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม. (สวด 3 จบ, 5 จบ, 7 จบ หรือ 9 จบ)

แล้วแต่สะดวก หมั่นสวดพระคาถานี้อย่างสม่ำเสมอ จึงจะเกิดผล

เรียบเรียง 2benews ขอขอบคุณ วัดบางนมโค จ.อยุธยา

error: Content is protected !!