“ถ้ำวังนาคาธิบดี” สวรรค์ของแดนอีสานใต้ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา

ความสวยงามของแดนอีสานใต้หนึ่งในนั้นที่นักท่องเที่ยวทุกคนควรเดินทางมาคือ ถ้ำวังบาดาล วังนาคาธิบดี 1 ใน ภพชาติของพระพุทธเจ้า ณ วัดทุ่งสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา แห่งเดียวในอีสานใต้

วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาทางวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม หรือ วัดทุ่งสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีนักท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา พี่น้องประชาชน ญาติโยม ที่ทราบข่าวในการเริ่มเปิดให้เข้าชมถ้ำวังบาดาลให้ประชาชนได้เข้าไปชม

เพื่อไหว้พระพุทธรูปหยกขาว ไปชมรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตน ภายในถ้ำ ที่สวยงาม ด้านข้างพระพุทธรูปขาวที่งดงาม น่าเกรงคาม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ และเป็นแหล่งฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน

สถาปัตยกรรมของวัดที่มีความสวยงาม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด และสัตว์ต่างๆ ได้เข้ามาอาศัยยังเขตอภัยทาน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ ทำบุญ พักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลา

ที่สำคัญของเทศบาลตำบลโคกจาน โดยมี พระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ประชาชน ญาติโยม ร่วมจิตศรัทธาในการก่อสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูล timenews2017 เรียบเรียง 2BENEWS

error: Alert: Content is protected !!