มิถุนายน 15, 2021

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 มีนาคม 2564

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 มีนาคม 2564

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 มีนาคม 2564

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 มีนาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา
2.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ https://www.dsi.go.th ภายใต้หัวข้อ “ข่าวดีเอสไอ » ประกาศรับสมัครงาน” โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ดูเอกสารการสมัครกรมสอบสวนคดีพิเศษ>>>

ขอขอบคุณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!