พฤษภาคม 10, 2021

กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคล 26 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,500-16,500 บ/ด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564

กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคล 26 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,500-16,500 บ/ด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564

กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคล 26 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,500-16,500 บ/ด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564

กรมชลประทานเปิดรับสมัครบุคคล 26 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 11,500-16,500 บ/ด สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา วุฒิป.ตรี
2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
3 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี

4 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 15000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
5 ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา วุฒิปวช.
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา วุฒิปวส.
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11,500-12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา วุฒิปวส.

 

 

การรับสมัครสอบ
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

– ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไชต์ https://rid.thaijobjob.com > รับสมัคร
ข้าราชการ > ปี ๒๕๖๔ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน”

-กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

 

 

1) ผู้สมัครประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1-4) ให้แนบ
สำเนาปริญญาบัตร และผู้สมัครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งที่ 5-7) ให้แนบสำเนา
ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ดูเอกสารสมัครฉบับเต็ม>>

ขอขอบคุณ กรมชลประทาน เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!