พฤษภาคม 10, 2021

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร 12 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ/ด.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร 12 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ/ด.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร 12 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ/ด.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร 12 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ/ด.
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 -วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
หน่วยที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
หน่วยที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
หน่วยที่ 3 นักทรัพยากรบุคคล บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

หน่วยที่ 4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน บริหารทั่วไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
หน่วยที่ 5นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ ปริญญาตรี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
หน่วยที่ 6 พนักงานบุคคล บริการ ปวส. 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

 

 

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 -วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป”

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่
http://www.ocsc.go.th/civilsevant/accreditation ในหัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)

 

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!