พฤษภาคม 10, 2021

ประกาศกรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร 52 อัตรา วุฒิม.6-ป.ตรี เงินเดือน 10,430-18,000 บ/ด.

ประกาศกรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร 52 อัตรา วุฒิม.6-ป.ตรี เงินเดือน 10,430-18,000 บ/ด.

ประกาศกรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร 52 อัตรา วุฒิม.6-ป.ตรี เงินเดือน 10,430-18,000 บ/ด.

ประกาศกรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร 52 อัตรา วุฒิม.6-ป.ตรี เงินเดือน 10,430-18,000 บ/ด.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
กลุ่มงานบริการ
(01) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิม.6
(02) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิม.6
(03) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.

 

 

(04) เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.
(05) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.
(06) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.
(07) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

กลุ่มงานเทคนิค
(08) พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิปวช.
(09) พนักงานขับเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
(10) ช่างสำรวจ จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท

(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.
(12) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.
(13) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท วุฒิปวส.

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(14) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิป.ตรี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม
2564 ทางเว็บไซต์ https:/forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูเอกสารสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมป่าไม้ เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!