พฤษภาคม 10, 2021

กศน เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ 51 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กศน เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ 51 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กศน เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ 51 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กศน เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ 51 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ของสำนักงาน กศน.
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน คนพิการ ของสำนักงาน กศน. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สมัคร ตั้งแต่วัน 5 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 256

 

 

– ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ จำนวน ๕๑ อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิป.ตรี

ระยะเวลาการจ้าง จะทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการและวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแล้ว จะต่อสัญญาจ้างให้ไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ2564 – 2567)
แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังมีความจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่

 

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์
http://nfe.jobthaigov.com ตั้งแต่วัน 5 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการศึกฦษานอกระบบ เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!