มิถุนายน 15, 2021

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 66 อัตรา ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 66 อัตรา ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 66 อัตรา ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงาน 66 อัตรา ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และตำแหน่งนิติกร
ขื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราว่าง
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

 

 

ตำแหน่ง ที่เปิดรับ
-นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
-นิติกร 51 อัตรา 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางกฏหมาย

๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง เริ่มจ้างตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒2564
โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ

 

 

๓. วิธีการรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dsd.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
เมื่อยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้โดยอัตโนมัติ

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!