กรมศุลการกร เปิดรับสมัคร 30 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

กรมศุลการกร เปิดรับสมัคร 30 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

กรมศุลการกร เปิดรับสมัคร 30 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

กรมศุลการกร เปิดรับสมัคร 30 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ด้วย กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา วุฒิป.ตรี
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

 

 

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 – วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th

(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมฮัปโหลด (upload) รูปถ่าย
หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG
ความละเอียดประมาณ ๓๕ – ๕- KB) รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฎในบัตรประจำตัวสอบ

 

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ ศุลกากร เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!