กรกฎาคม 31, 2021

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร ชาย/หญิง 592 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป 12,430-13,280 บ.

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร ชาย/หญิง 592 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป 12,430-13,280 บ.

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร ชาย/หญิง 592 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป 12,430-13,280 บ.

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร ชาย/หญิง 592 อัตรา วุฒิม.3ขึ้นไป 12,430-13,280 บ.
ด้วย กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ชาย/หญิง ประจำปีงบประมาณ 2564
กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 592 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ผนวก ก)
๑.๑ กลุ่มงานบริการ จำนวน 172 อัตรา
๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 420 อัตรา

 

 

การรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตและการชำระเงิน
๕.๓ (ปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่24 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราซการ) โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://ordnance.thaijobjob.com

 

 

๕.๑.๑ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการ ยืนยันการส่งบสมัตร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สมารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัตร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบการรับสมัคร
เข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร

 

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมสรรพาวุธทหารบก เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!