กันยายน 16, 2021

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 7 อัตรา วุฒิปวส/ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ.

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 7 อัตรา วุฒิปวส/ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ.

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 7 อัตรา วุฒิปวส/ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ.

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัคร 7 อัตรา วุฒิปวส/ป.ตรี ค่าตอบแทน 13,800-19,500 บ.
ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมหรัพยากรน้ำ
สมัตรได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 -วันที่ 2 กรกฏาคม 2564

 

 

ชื่อตำแหน่งที่รับสมัตร กลุ่มงาน และรายละเอียตการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
-ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา วุฒิป.ตรี
คำตอบแทน 19,500 บาท

1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเตราะห์นโยบายและแผน ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 สำนักงานหรัพยากรน้ำภาค 8 (สงขลา) จำนวน 1 อัตรา วุฒิป.ตรี
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

1.3 กลุ่มงานเทคนิค
-ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง จำนวน 3อัตรา วุฒิปวส.
คำตอบแทน 13,800 บาท

– ตำแหน่งนายช่างเทศนิค
หน่วยที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (สระบุรี) จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปวส.
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

 

 

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัตรได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 -วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุตราชการตามขั้นตอน ตังนี้
ให้ผู้สมัครสอบเปิตเว็บไซต์ของกรมหรัพยากรน้ำ http:/www.dwr.go.th หัวซ้อ “รับสมัครสอบ”
หรือที่ https://dwr.thaijobjob.com

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรน้ำ เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!