กันยายน 16, 2021

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับบุคคล 140 อัตรา วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) 18,000 บ.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับบุคคล 140 อัตรา วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) 18,000 บ.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับบุคคล 140 อัตรา วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) 18,000 บ.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับบุคคล 140 อัตรา วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) 18,000 บ.
ด้วยกรมท่าอากาศยาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราขการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

 

 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
– ตำแหน่งนิติกร กลุ่มบริหารทั่วไป อัตราว่าง 17 อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง กลุ่มบริหารทั่วไป อัตราว่าง 71 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป อัตราว่าง 10 อัตรา

-ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า กลุ่มบริหารทั่วไป อัตราว่าง 8 อัตรา
-ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล กลุ่มบริหารทั่วไป อัตราว่าง 8 อัตรา
-ตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มบริหารทั่วไป อัตราว่าง 26 อัตรา

 

การรับสมัคร
วิธีการสมัครคัดเสือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
-ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามชั้นตอน ดังนี้

-ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งชันสมัครทางเว็บไซค์ของกรมท่าอากาศยาน
https://airports.thaijobjob.com หรือ www.airports.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมทำอากาศยาน”

ดูเอกสารฉบับเต้ม>>>

ขอขอบคุณ กรมท่าอากาศยาน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!