กันยายน 16, 2021

กรมประมง เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกจังหวัด

กรมประมง เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

กรมประมง เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

กรมประมง เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกจังหวัด
ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการเฉพาะกิจให้กรมประมง เพื่อให้การดำเนินการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจในกรมประมงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 406 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 406 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565

 

 

1. จังหวัดกระบี่ 6 อัตรา
2. จังหวัดกาญจนบุรี 5 อัตรา
3. จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อัตรา
4. จังหวัดกำแพงเพชร 5 อัตรา
5. จังหวัดขอนแก่น 6 อัตรา

6. จังหวัดจันทบุรี 6 อัตรา
7. จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 อัตรา
8. จังหวัดชลบุรี 6 อัตรา
9. จังหวัดชัยนาท 5 อัตรา
10. จังหวัดชัยภูมิ 6 อัตรา

11. จังหวัดชุมพร 6 อัตรา
12. จังหวัดเชียงราย 6 อัตรา
13. จังหวัดเชียงใหม่ 6 อัตรา
14. จังหวัดตรัง 6 อัตรา
15. จังหวัดตราด 6 อัตรา

16. จังหวัดตาก 5 อัตรา
17. จังหวัดนครนายก 4 อัตรา
18. จังหวัดนครปฐม 5 อัตรา
19. จังหวัดนครพนม 5 อัตรา
20. จังหวัดนครราชสีมา 6 อัตรา

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 อัตรา
22. จังหวัดนครสวรรค์ 6 อัตรา
23. จังหวัดนนทบุรี 4 อัตรา
24. จังหวัดนราธิวาส 6 อัตรา
25. จังหวัดน่าน 5 อัตรา

26. จังหวัดบึงกาฬ 5 อัตรา
27. จังหวัดบุรีรัมย์ 6 อัตรา
28. จังหวัดปทุมธานี 5 อัตรา
29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 อัตรา
30. จังหวัดปราจีนบุรี 5 อัตรา

31. จังหวัดปัตตานี 6 อัตรา
32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 อัตรา
33. จังหวัดพังงา 6 อัตรา
34. จังหวัดพัทลุง 5 อัตรา
35. จังหวัดพิจิตร 5 อัตรา

36. จังหวัดพิษณุโลก 5 อัตรา
37. จังหวัดเพชรบุรี 6 อัตรา
38. จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 อัตรา
39. จังหวัดแพร่ 5 อัตรา
40. จังหวัดพะเยา 5 อัตรา

41. จังหวัดภูเก็ต 4 อัตรา
42. จังหวัดมหาสารคาม 5 อัตรา
43. จังหวัดมุกดาหาร 5 อัตรา
44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 อัตรา
45. จังหวัดยะลา 5 อัตรา

46. จังหวัดยโสธร 5 อัตรา
47. จังหวัดร้อยเอ็ด 6 อัตรา
48. จังหวัดระนอง 4 อัตรา
49. จังหวัดระยอง 6 อัตรา
50. จังหวัดราชบุรี 5 อัตรา

51. จังหวัดลพบุรี 5 อัตรา
52. จังหวัดลำปาง 5 อัตรา
53. จังหวัดลำพูน 5 อัตรา
54. จังหวัดเลย 5 อัตรา
55. จังหวัดศรีสะเกษ 6 อัตรา

56. จังหวัดสกลนคร 6 อัตรา
57. จังหวัดสงขลา 6 อัตรา
58. จังหวัดสตูล 6 อัตรา
59. จังหวัดสมุทรปราการ 5 อัตรา
60. จังหวัดสมุทรสงคราม 4 อัตรา

61. จังหวัดสมุทรสาคร 4 อัตรา
62. จังหวัดสระแก้ว 5 อัตรา
63. จังหวัดสระบุรี 5 อัตรา
64. จังหวัดสิงห์บุรี 5 อัตรา
65. จังหวัดสุโขทัย 5 อัตรา

66. จังหวัดสุพรรณบุรี 5 อัตรา
67. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 อัตรา
68. จังหวัดสุรินทร์ 6 อัตรา
69. จังหวัดหนองคาย 5 อัตรา
70. จังหวัดหนองบัวลำภู 5 อัตรา

71. จังหวัดอ่างทอง 5 อัตรา
72. จังหวัดอุดรธานี 6 อัตรา
73. จังหวัดอุทัยธานี 5 อัตรา
74. จังหวัดอุตรดิตถ์ 5 อัตรา
75. จังหวัดอุบลราชธานี 6 อัตรา

76. จังหวัดอำนาจเจริญ 5 อัตรา

 

 

ขอขอบคุณ กรมประมง เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!