กันยายน 16, 2021

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 วุฒิป.ตรี รายได้ 18,000 บ.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 วุฒิป.ตรี รายได้ 18,000 บ.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 วุฒิป.ตรี รายได้ 18,000 บ.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 วุฒิป.ตรี รายได้ 18,000 บ.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง กระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ และ ให้มีงานทำโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น

 

 

-จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา
-จังหวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา

จำนวนรับสมัคร 406 อัตรา
วุฒิการศึกษา วุฒปริญญาตรี
รายได้ 18,000 บาท/เดือน

 

 

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัศรและเอกสารการ สมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูเอกสารการสมัคร ทุกจังหวัดฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!