กันยายน 16, 2021

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิป.ตรี 18,000 บ.

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิป.ตรี 18,000 บ.

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิป.ตรี 18,000 บ.

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร 406 อัตรา วุฒิป.ตรี 18,000 บ.
ด้วยสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการเฉพาะกิจ สมัครทางออน์ไลน์ ทุกจังหวัด

 

 

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9–16 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
– หนังสือแจ้งจังหวัด>>>

1. รายละเอียดการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ>>>

2. แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป >>>

3. สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๓า๙๙/๒๕๖๔ >>>

4. แนวทางการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ >>>

5. แผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ >>>

 

 

สามารถสืบค้นได้ที่ www.personnel.moi.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวง กองการเจ้าหน้าที่
โทร/โทรสาร 02-223-8790

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!