กันยายน 16, 2021

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 96 อัตรา วุฒิม.3/ปวช. ค่าตอบแทน 10,340-11,280 บ.

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 96 อัตรา วุฒิม.3/ปวช. ค่าตอบแทน 10,340-11,280 บ.

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 96 อัตรา วุฒิม.3/ปวช. ค่าตอบแทน 10,340-11,280 บ.

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 96 อัตรา วุฒิม.3/ปวช. ค่าตอบแทน 10,340-11,280 บ.

ด้วย กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 96 อัตรา ดังนี้

 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ (วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า) จำนวน 61 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 10,340 บาท)
– พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. จำนวน 36 อัตรา
-พนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
-พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
– ลูกมือช่าง จำนวน 19 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ (วุฒิ ปวช.) สาขา การบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท)
– พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 34 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท)
– ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ช่างโลหะ จำนวน 4 อัตรา
– ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา

-ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 16 อัตรา
– ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
– ช่างสี จำนวน 4 อัตรา

 

 

วิธีปฏิบัติในการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 -วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 เขตดุสิต กทม.
สถานที่สมัคร แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
( สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510)

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมการขนส่งทหารบก เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!