พฤษภาคม 21, 2022

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร 3,080 อัตรา เข้าปฎิบัติงานในกองทัพบก รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร 3,080 อัตรา เข้าปฎิบัติงานในกองทัพบก รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร 3,080 อัตรา เข้าปฎิบัติงานในกองทัพบก รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน 3,080 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

-สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,500 อัตรา (ทหารกองประจำการ 2,000 อัตรา และบุคคลพลเรือน 500 อัตรา)

-ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือทหารกองประจำการที่รับราชการครบ 1 ปี (มีกำหนดปลดจาก กองประจำการภายในวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในเหล่าทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง และ ทหารสื่อสาร จำนวน 200 อัตรา

-รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่น ๆ ตามอัตราที่กองทัพบก กำหนดจำนวน 80 อัตรา

 

-รับสมัครสอบกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก ประเภทนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี โดยสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกิน 4 ปี (รวมระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 8 ปี) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่ง ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 300 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

การรับสมัครสอบแบบออนไลน์
เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 00.0๑ นาฬิกา ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.00 นาฬิกา โดยตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับ สมัครและสอบคัดเลือกฯ ได้ทางเว็บไซกองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

 

 

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถ Download ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกฯ เพื่อศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละประเภทตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดได้ทาง
เว็บไซต์ https:/ta.mi.th (กองทั พบก), https://recruitment.ta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก),
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) และ https:/radd-atc.ta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

ดูเอกสารการสมัคร กรมยทธศึกษาทหารบก ฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!