สิงหาคม 9, 2022

กรมหลาธิการทหารบก เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 92 อัตรา บรรจุหลายตำแหน่งงาน 11,280-18,000 บาท

กรมหลาธิการทหารบก เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 92 อัตรา บรรจุหลายตำแหน่งงาน 11,280-18,000 บาท

กรมหลาธิการทหารบก เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 92 อัตรา บรรจุหลายตำแหน่งงาน 11,280-18,000 บาท

กรมหลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบศัตเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบศัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 92 อัตรา

มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเตือน ๆ ละ 18,000 บาท

1 นักวิชาการเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

2 นักวิขาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

3 นักวิขาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ. จำนวน 6 อัตรา (ชาย/หญิง)

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท

4 พนักงานรับจ่ายน้ำมัน จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

5 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

6 ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเตือน ๆ ละ 11,280 บาท
7 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท

8 พนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

9 พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา (ขาย/หญิง)

10 พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

11 พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ขาย/หญิง)

12 พนักงานซักรีต จำนวน 1 อัตรา (หญิง)

13 พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

14 พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

15 พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) จำนวน 4 อัตรา (ชาย)

รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารขั้นปีที่ 3 – 5

16 ลูกมือย่าง จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง) ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท

17 พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 28 อัตรา (ขาย/หญิง) ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ
เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565 ในวัน และเวลา ราชการ (18.00 – 15.30 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่ทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 21 มีนาคม2565 เวลา 08.00 นาฬิก1 โดยให้มารายงานตัว ต่อคณะกรรมการ เวลา 17.00 นาฬิกา ณ สุโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

โหลดใบสมัคร กรมหลาธิการทหารบก>>>ที่นี่

ขอขอบคุณ กรมหลาธิการทหารบก เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!