สาธร สีลม พรุ่งนี้ จันทร์ 28 ต.ค รถติดแน่

พรุ่งนี้เตรียมนัดชุมนุมใหญ่ ณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน คนใช้ถนนควรเลี่ยง ถนนเส้น สาทร สีลม ติดหนึบแน่ โดยเฉพาะถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ผ่านโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน พึงหลีกเลี่ยงตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตค.นี้เป็น ต้นไป เริ่มตั้งแต่ 06.00 น.เป็นต้นไปจน กว่าการชุมนุมจะแล้วเสร็จต่อไป  ไม่มีปิดกั้นถนนใดๆ เนื่องจาก   มีการนัดรวมพลัง ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า  เพื่อปกป้อง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ในชื่อว่า  SaveBCC   โดยพร้อมใจนัดกันแต่งชุดดำ  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม2562 เวลา 7:30-12:00 น      เพื่อมาทวงความเป็นธรรม

คาดกันว่าจะมีจำนวน ผู้ปกครอง ประมาณ ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน     และมีกำหนดการ ขอนัดหมาย ร่วมลงชื่อขอเข้าพบ รมต และ ผู้ใหญ่  ปักจุดยืน  จนกว่าผู้บริหารของโรงเรียนและสภาคริสตจักรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือลาออกทั้งคณะ  นอกจากนี้มีการกล่าวหาและกล่าวอ้างว่าที่ผ่านมานั้นมีการบริหารงานภาย ในที่ไม่โปร่งใส ขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดมนุษยธรรม ขาดความยุติธรรม และไม่ยอมรับฟังปัญหาใดๆ รวมทั้งผู้บริหาร มีแต่เครือญาติ วงศ์วาน และบริวาร จริงหรือไม่นั้น ต้องให้ทุกฝ่ายลงมาตรวจสอบจากภาครัฐและสังคมออนไลน์ตลอดจนสื่อสารมวลชนทุกแขนง

ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อมิให้บานปลาย และเสื่อมเสียต่อศัรทธา   ซึ่งถือเป็นโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านบวกมาตลอด   ทั้งด้านวิชาการกิจกรรม และกีฬา ที่มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ ทันสมัย เข้ากับยุค 5G   มาตรการระงับการจ่ายเงินค่าเทอมเป็นการชั่วคราวทั้งหมดทุกชั้นปีกำลังจะเริ่มขึ้น ส่วนจะจริงหรือไม่ต้องช่วยกันติดตามและรอฝั่งทางผู้บริหารและสภาคริสตจักรออกมาแถลงตามความเป็นจริง

ขอขอบคุณ ทค.สงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์  องค์กร SaveBcc   เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!